Go to English version

Aktuelt


09.11.2017

Konference om mobning

I anledning af at det er ti år siden, at Mary Fonden og Red Barnet præsenterede den første Fri for Mobberi-kuffert, gør vi status på mobning anno 2017 og præsenterer  nyeste viden og værktøjer på to heldagskonferencer i henholdsvis København og Aarhus.

Mobbeforsker Helle Rabøl Hansen og professor i ledelse og organisationsteori Steen Hildebrandt er hovedtalere - og derudover vil deltagerne kunne vælge mellem fem faglige oplæg, der går i dybden med mobning set fra forskellige vinkler. Læs mere om oplæggene.

H.K.H. Kronprinsessen åbner begge konferencer.

Programmet byder på viden og værktøjer, som kan bruges i praksis til at fremme gode børnefællesskaber præget af glæde og trivsel. Pris: 900 ekskl. moms.

Konferencerne afholdes i:

  • København i Docken den 7. november
  • Aarhus i Centralværkstedet den 9. november

Målgruppen er pædagoger, lærere og andet pædagogisk personale, konsulenter samt andre, der arbejder professionelt med trivsel og mobning blandt børn mellem 0 og 9 år.

Læs hele programmet og tilmeld dig på friformobberi.dk

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel