> English

Forældre til nye skolebørn er mere optaget af fællesskab end faglighed

Det er ikke læsefærdigheder eller lange skoledage, der primært optager forældre til børn, der begynder i 0. klasse. Trivsel og kammeratskab fylder mest på listen over forældrenes bekymringer, og mange efterspørger hjælp til at forebygge og tackle mobning. Det viser en ny undersøgelse fra Mary Fonden og Red Barnet.

Når Emma og William på første skoledag møder op med ny skoletaske, spidsede blyanter og store forventninger, er det ikke de lange skoledage og fagligheden, der fylder mest for forældrene. De går mere op i, om børnene i klassen behandler hinanden godt, og at alle føler sig som en del af klassens fællesskab.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Mary Fonden og Red Barnet blandt 521 forældre til kommende skolebørn.

På spørgsmålet om, hvad der optager forældrene mest i forhold til deres barns skolestart, fylder mobning og børns trivsel mest i forældrenes top fem: Seks ud af 10 er optaget af, om børnene i klassen vil behandle hinanden godt, 43 procent om alle vil føle sig som en del af fællesskabet, og 41 procent er bekymret for, om deres barn vil opleve mobning. Cirka halvdelen synes også, at den faglige læring er vigtig, mens skolens fysiske rammer og længden på skoledagen ligger langt nede på listen over bekymringer.

"Trivsel optager forældrene mest, og det kan vi godt forstå. Selvom mobning topper på skolernes mellemtrin, ved vi, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber grobund for mobning, opstår allerede, når børnene er små. Derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind, hvis vi for alvor vil mobning til livs," siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Forældre vil gerne tage ansvar, men føler sig dårligt klædt på
Undersøgelsen viser samtidig, at forældrene føler, at de har et medansvar for, at mobning ikke opstår, og at de er parate til at gøre meget for at hjælpe med at skabe gode fællesskaber i deres barns klasse. Hele 89 procent svarer således, at de forventer at engagere sig i ’høj’ eller ’nogen grad’ i klassens sociale liv. Ifølge 87 procent er skolen og lærerne dog også ansvarlige for, at der ikke opstår mobning.

"Et godt børnefællesskab hjælper alle børn til at trives og er modstandsdygtigt over for mobning. Derfor er det en rigtig god investering – også for det enkelte barn – hvis både forældre, lærere og pædagoger bakker op om børnenes sammenhold og fællesskaber og samtidig støtter børnene i at sige fra, når de er vidner til udelukkelse og drilleri," siger Mary Fondens direktør Helle Østergaard.

Og netop dét efterspørger forældrene hjælp til. Undersøgelsen viser nemlig, at hver femte forælder kun ’i mindre grad’ føler sig klædt på til at tackle mobning, hvis det skulle opstå, og at otte ud af 10 efterlyser viden om og redskaber til, hvordan de kan være med til at forebygge og afhjælpe mobning i deres barns nye klasse.

Hent hele analysen her.


For yderligere information, kontakt venligst:

  • Birgitte Therkelsen, kommunikationsmedarbejder i Mary Fonden, bkt@maryfonden.dk / 30 32 48 58
  • Marie Fensmark, presseansvarlig i Red Barnet, maf@redbarnet.dk / 40 44 88 60
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil