> English

Kronprinsessen: Vi skal huske børnene, når der er vold i familien

Hvert år kommer knap 2.000 børn på krisecenter med deres mor. Ofte må de forlade barndomshjemmet uden personlige ejendele som tandbørste, bamse eller nattøj. De børn pakkede H.K.H. Kronprinsessen i dag rygsække til sammen med pensionerede LEGO-medarbejdere.

Kronprinsessen begyndte pakkedagen med at takke de mange pensionerede LEGO-medarbejdere for deres store indsats og læste en rørende besked op fra en mor, hvis børn fik en rygsæk, da de kom krisecenter: ”To dage efter vi var kommet, modtog vi de fineste rygsække. Mine børn så det ikke, men tårerne trillede ned af mine kinder af taknemlighed, da de tømte rygsækken i begejstring ... Sådan en lille ting betyder bare så meget, når man sidder i den situation, som vi gjorde.”

Siden 2008 har over 19.000 børn på krisecentre modtaget en rygsæk fra Mary Fonden og Ole Kirk’s Fond. Rygsækken rummer det mest nødvendige, som et barn kan mangle, når han eller hun kommer på krisecenter – lige fra en tandbørste og håndklæde til en dagbog og en bamse. Samtidig fungerer den som et pædagogisk redskab for krisecentrenes børnepædagogen, der kan bruge den til at åbne op for den svære samtale med barnet om oplevelserne med vold i hjemmet.

”Det er lige så skadeligt for et barn at se sin mor blive udsat for vold som selv at blive udsat for vold. Med rygsækprojektet var vores ambition at sætte fokus på de mange børn, der vokser op i voldelige hjem. Det var mest af alt et symbol og en anerkendelse af børnene, men projektet har vist sig at kunne meget mere end det. I dag anvender børnepædagogen på krisecentre rygsækken som et vigtigt redskab i barnets helingsproces, og rygsækken rummer et budskab til børnene om, at volden aldrig er deres skyld, og at vold aldrig kan retfærdiggøres. Vi og vores samarbejdspartnere er stolte af rygsækprojektet i al sin enkelthed,” siger H.K.H. Kronprinsessen om Rygsækkeprojektet.

Mere end 50 krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne uddeler rygsækkene. Hvert år pakker tidligere LEGO-medarbejdere de mange rygsække. I år var det i selskab med Kronprinsessen og Camilla og Kjeld Kirk Kristiansen. På krisecentrene har det stor betydning at kunne tilbyde børnene en rygsæk.

”Vi anvender oftest rygsækkene kort efter en familie er kommet til Krisecentret. Det er en rigtig god anledning til det begyndende relationsarbejde imellem børnepædagog og barnet. Det er vores erfaring, at rygsækkene bringer stor glæde hos både barn og mor,” lyder det fra et krisecenter om brugen af Rygsække. 

Det skønnes, at 33.000 børn under 15 år i Danmark vokser op i familier med vold. Nyere undersøgelser indikerer, at tallet måske endda er højere. Det kan have store konsekvenser for børnene. En af de senest undersøgelser på området fra SFI viser, at børn, der vokser op i hjem med vold, oftere bliver anbragt udenfor hjemmet, diagnosticeret med PTSD og klarer sig dårligere i folkeskolens 9. klasseprøver. Undersøgelsen peger blandt andet på, at ”børn, der oplever vold i familien, er ofre for vold, også selvom de ikke oplever direkte fysisk eller psykisk vold på deres egen krop og sjæl.”*

Mary Fonden står bag Rygsække til børn på krisecentre sammen med Ole Kirk's Fond og LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Gyldendal sponsorerer rygsækkens bøger.

FOTO: Kåre Viemose

 

*”Børn, der oplever vold i familien. Omfang og konsekvenser.” SFI, 2017

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil