> English

Lancering af Fri for Mobberi for de mindste

Mary Fondens direktør og Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm bød i fællesskab velkommen til lanceringen af en ny udgave af antimobbeprogrammet Fri for Mobberi målrettet de 0-3-årige.
Helle Østergaard, Mary Fonden:
 
Deres Kongelige Højhed og alle andre gæster og voksne her i Sydstjernen. 
 
Mary Fondens overordnede mission er at bekæmpe social isolation, og vi har valgt at arbejde inden for tre fokusområder;  Vold i Hjemmet, Ensomhed og Mobning og Trivsel.  
 
Vi ved, at mobning kan isolere et barn, så det føler sig meget alene, og vi ved, at mobning kan ødelægge et barns selvtillid og selvværd. Så meget at et barn helt mister troen på, at det er noget værd. 
 
I løbet af de sidste 10 år er det gået den rigtige vej i Danmark. Færre børn bliver mobbet, og det er positivt. Men der er stadig 7 % af vores skolebørn, som bliver mobbet mindst et par gange om måneden. Det tal er for højt. 
 
Derfor bliver vi – sammen med Red Barnet – ved med at arbejde for, at alle børn kan føle sig trygge og accepterede. Fri for Mobberi er vores fælles antimobbeprogram, som indtil i dag har været målrettet de 3-8-årige. Gennem Fri for Mobberi har titusindvis af børn lært og øvet sig i, hvad det vil sige at være en god kammerat. De har sunget om venskaber, snakket om, at det kan kræve mod at sige fra på egne og andres vegne, og de har masseret hinanden, fordi det skaber en naturlig omsorg for hinanden. De har på legepladser og i skolegårde vist, hvordan tolerance, respekt, omsorg og mod ser ud i virkeligheden. 
 
Vores evalueringer viser, at børn, der arbejder med Fri for Mobberi, bl.a. udviser mere omsorg for hinanden og er bedre til selv at løse konflikter. Og når alle børn er enige om at være gode ved hinanden, så er der ikke plads til mobning. 
 
Fri for Mobberi er i dag ude i hver anden børnehave og hver tredje skole. Det er kun lykkedes, fordi vi sammen har holdt fast i at udbrede og implementere vores antimobbeprogram. Fri for Mobberi bliver ved med at være relevant, fordi nye børn starter i børnehave og skole hvert år – og de har lige så meget brug for et trygt og godt børnefællesskab som børnene før dem.
 
I Fri for Mobberi har vi altid haft fokus på en tidlig indsats – men fra i dag bliver indsatsen endnu tidligere. Ikke fordi de 0-3-årige mobber hinanden, men fordi børn uanset alder har brug for at blive mødt af imødekommende børn og voksne. Og det vil du, Jonas, sige lidt mere om. 
 
Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet:
 
Tak, Helle.
 
Som Helle nævnte, kan mobning have store konsekvenser for det enkelte barn. Men mobning er en forbandelse, som ikke kun går hårdt ud over den, der bliver mobbet. Ofte bliver alle børn i en klasse eller gruppe mærket af den mobning, der foregår. 
 
Derfor er forebyggelse og bekæmpelse af mobning en stor samfundsmæssig investering. I Red Barnet arbejder vi for at bekæmpe mobning blandt børn i børnehaven, i skolen, i fritidslivet og i det digitale rum. For børn har ret til en opvækst, en uddannelse og et fritidsliv uden mobning.  
 
Vi ved, at det er afgørende med en tidlig indsats. Derfor tager vi i Fri for Mobberi, som Helle lige sagde, nu også de 0-3-årige med i vores indsats. I de nye materialer har vi sat pædagogisk fokus på den følelsesmæssige og sociale udvikling, som børn i den alder er nået til. De er for små til bevidst at udelukke andre børn, og der foregår ikke mobning i vuggestuer og dagplejer. Med en forebyggende indsats kan vi være med til at sikre, at mobning heller ikke opstår, når børnene bliver ældre. 
 
Forskning viser, at børn allerede fra de er otte-ni måneder gamle, begynder at interessere sig for andre børn. Det er starten på den vigtige sociale udvikling, der sætter børn i stand til senere at etablere venskaber. Og venskaber er vigtige. Hvis børn har haft venskaber fra de er helt små, hvis de har fået erfaringer med at løse konflikter, er de bedre rustet til at tackle udfordringer senere i livet. 
 
I den udvikling er voksne vigtige rollemodeller. I de miljøer, hvor børn bliver mødt af inkluderende og positive voksne, er der langt bedre grobund for trivsel.   
 
Med Fri for Mobberi er målet at opbygge børnefællesskaber, der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod. Fri for Mobberi giver en unik mulighed for at skabe gode overgange mellem de forskellige arenaer, børn bliver sat i – vuggestue, børnehave og skole. Vi kan se, at det skaber tryghed for børnene, når de møder noget genkendeligt. Men det gælder også forældrene. Vi har flere gange oplevet, at forældre ringer til Red Barnet for at høre, hvilke skoler der bruger Fri for Mobberi, fordi det giver dem en tryghed at vide, at skolen bygger på de samme værdier, har et fælles sprog og har fokus på forebyggelse. 
 
Med de nye materialer har vi og Mary Fonden bygget videre på noget, vi ved, virker. Og vi har nu gjort det muligt at skabe gode og trygge børnefællesskaber hele vejen fra vuggestuen og op til indskolingen. TAK!
 
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil