Go to English version

Det gode fællesskab starter i vuggestue og dagpleje

H.K.H. Kronprinsessen legede med, da Mary Fonden og Red Barnet i dag med hjælp fra dagpleje- og vuggestuebørn i Vallensbæk præsenterede en ny udgave af antimobbeprogrammet Fri for Mobberi målrettet de 0-3-årige.
Når vi hjælper børn med at være gode kammerater, fra de er helt små, styrker vi forebyggelsen af mobning på længere sigt.
 
Det er baggrunden for, at Mary Fonden og Red Barnet udvider det fælles antimobbeprogram Fri for Mobberi til også at omfatte 0-3-årige børn.
 
Vuggestue- og dagplejebørn lærer gennem samværet med voksne og er endnu for små til bevidst at mobbe andre børn. Derfor fokuserer den nye version af Fri for Mobberi på at klæde pædagogisk personale og dagplejere på til at støtte børn i udviklingen af deres sociale færdigheder, så de senere har de bedste forudsætninger for at blive en god ven.
 
Venskaber er allerede hos helt små børn afgørende for deres daglige trivsel og deres tilværelse fremover.
 
”Børn har brug for gode venner for at trives og udvikle sig i en positiv retning – uanset alder. Måden, et barn bliver mødt af de voksne og de andre børn i vuggestuen eller dagplejen, er afgørende for barnets trivsel og samvær med andre børn – både her og nu, men også fremadrettet,” siger generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm.
 
”Vi ved, at de mønstre og måder at være sammen på, som skaber mobning senere, grundlægges i børnenes tidlige år og udvikles videre i skolen. I arbejdet med Fri for Mobberi er det blevet tydeligt, at det giver mening at sætte fokus på relationer, så snart et barn begynder at have en dagligdag med jævnaldrende,” siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard.
 
Maskotten Bamseven og principperne fra massageprogrammet ’Den man rører ved, mobber man ikke’, der er kendt fra Fri for Mobberi til de større børn, går igen i materialerne til de mindste. Men i denne udgave kan pædagogisk personale og dagplejere også lære om fordelene ved at kommunikere med babytegn, hvordan Fri for Mobberi og de lovpligtige pædagogiske læreplaner hænger sammen og om digitale medier i arbejdet med de mindste. Da nærværende og omsorgsfulde voksne er det allervigtigste i de yngste børns liv, lægger materialet særlig vægt på de voksne som rollemodeller.
 
Fri for Mobberi for 0-3-årige er udviklet på baggrund af erfaringerne fra ni års arbejde med Fri for Mobberi i børnehave og skole samt med input fra dagplejere og vuggestuepædagoger. Specialist i børnepsykologi og lektor på DPU ved Aarhus Universitet Grethe Kragh-Müller har været faglig konsulent på materialet. 
 
Fakta: Den nødvendige tidlige indsats
  • Forskning viser, at mobning allerede begynder i børnehaven (Kit Stender Petersen, Mobning i en børnehavesammenhæng, Roskilde Universitet, 2015).
  • Mens mobning blandt børnehavebørn kun er undersøgt sparsomt i Danmark, viser undersøgelser fra Norge, at 10-20 procent af alle børnehavebørn oplever mobning en til flere gange om ugen (Mai Brit Helgesen, Mobbing i barnehagen, Universitetsforlaget, 2014).
  • Danske forskere er enige om, at mobning kan finde sted i alle sociale sammenhænge, hvor mennesker er 'tvunget' til at være sammen (exbus.dk).
  • Norske studier af venskaber mellem toårige viser, at de har lige så stor betydning for barnets liv, som venskaber mellem voksne har for voksnes liv (Anne Greve, Vennskap mellom små barn i barnehagen. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2007).
  • En dansk undersøgelse har påvist, at hvis børn ikke oplever at knytte venskaber inden skolealderen, risikerer de at klare sig dårligere og få flere psykiske problemer end andre børn (Niels Bilenberg, The child behavior checklist (CBCL) and related material: Standardization and validation in Danish population based and clinically based samples, Munksgaard, 1999).
  • Fordi børn i vuggestue og dagpleje er for små til bevidst at udelukke andre børn, skal det pædagogiske fokus i deres alder være på at støtte dem i udviklingen af deres følelsesmæssige og sociale udvikling, frem for at tale med dem om mobning (Grethe Kragh-Müller).
  • En helt ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at læring blandt de yngste også handler om at være en god kammerat (0-2-årige børns læring, eva.dk).
  • De mindste børns læring har været under stigende faglig og politisk bevågenhed over de senere år.

Læs mere om indholdet i den nye Fri for Mobberi kuffert

For yderligere information, kontakt:
Kommunikationsmedarbejder i Mary Fonden Birgitte Krogh Therkelsen bkt@maryfonden.dk / 30 32 48 58
Presseansvarlig i Red Barnet Marie Fensmark maf@redbarnet.dk / 40 44 88 60