> English

Aktuelt


19.01.2016

Nyt samarbejde om trivsel på håndboldbanen

Børn trives ikke automatisk, når de er sammen i deres fritid – og en alt for stor andel dropper helt fritidsaktiviteter, fordi de føler sig udenfor. Nu går Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning sammen om at styrke trivslen i dansk børnehåndbold.

Godt 50.000 6-12-årige børn spiller håndbold i Danmark, og selv om sporten er en af de mest populære blandt danske børn, skal det være endnu sjovere at gå til håndbold, hvis det står til H.K.H. Kronprinsessen og landsholdsspiller Mikkel Hansen. Sammen vil de træne trivslen i børnehåndbolden, så der bliver plads til alle på holdet.
 
”Der er ikke nogen, der kan være i tvivl om, hvor ødelæggende mobning kan være for et barn og dets fremtid. Vi har længe haft fokus på mobning i skolerne, men mistrivsel i fritidslivet har været et overset problem. Alle børn har ret til at trives – også i deres fritid, og det støtter vi op om med samarbejdet mellem Mary Fonden og MH24,” udtaler Kronprinsessen.  
 
Tre ud af ti børn, der går til en fritidsaktivitet, har oplevet at blive holdt udenfor, og hvert 8. barn er helt stoppet til en fritidsaktivitet pga. mobning eller mistrivsel. Mikkel Hansen kender godt den hårde tone:
 
”Jeg har selv oplevet, hvor svært det kan være at falde til på et hold, når man er en af de yngste og mindste. Som barn har man brug for, at der er nogle voksne, der støtter en i at sige fra og i at være en god holdkammerat. Håndbold handler om at have det sjovt og at være en del af et hold, og det må mobning aldrig stå i vejen for,” udtaler landsholdspiller Mikkel Hansen.
 
Mary Fonden har siden 2007 arbejdet med mobning og trivsel som et af tre indsatsområder, og i 2013 lancerede fonden Klubfidusen til fodbold i samarbejde med Red Barnet, DBU og TrygFonden. Med det nye samarbejde mellem Mary Fonden og MH24 bliver håndbolden næste sportsgren, der lægger bane til en trivselsindsats. 
 
Mikkel Hansen etablerede i foråret 2015 MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning, der har til formål at modarbejde mobning og øge trygheden og tolerancen blandt børn og unge i sportslige, kulturelle og sociale fællesskaber. Foreningen har siden sin opstart afviklet en række håndbold-camps, hvor alle indtægter ubeskåret går til at støtte projekter, som understøtter Foreningens formål.
 
Mary Fonden og MH24 vil involvere øvrige samarbejdspartnere i udviklingen af projektet, herunder Red Barnet og praktikere i form af trænere. Planen er at udvikle et konkret trivselsprogram, som kan testes i sommeren 2016 og tilbydes interesserede klubber senere på året. 
 
Kontakt

Hvis jeres klub er interesseret i at høre mere om det nye samarbejde, kan I kontakte seniorprojektleder Wencke Kathrine Jansen på mail wkj@maryfonden.dk. Selve trivselsprogrammet vil blive udviklet i første halvdel af 2016 og afprøvet i løbet af sommeren. Planen er at kunne tilbyde interesserede klubber at være med fra efteråret 2016.

Fakta
Undersøgelsen ”De bedste redskaber er mennesker, der er til stede” udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i 2015 for Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden viser følgende om 9-16-årige, der pt. er aktive til en sportsaktivitet:
 
To ud af 10 én eller flere gange har haft oplevelser med selv at blive drillet.
Tre ud af 10 har haft følelsen af at være blevet holdt udenfor. 
Tre ud af 10 har oplevet, at andre er blevet drillet.
6,5 % angiver at have været med til at drille andre.
7 % af drengene har oplevet at blive slået eller skubbet til træning.
36 % af pigerne har følt sig udenfor på deres hold mod 19 % af drengene.
98 % glæder sig til træning.
91,5 % oplever, at fællesskabet på holdet er ”godt” eller ”rigtig godt”. 
Otte ud af ti oplever, at deres træner er opmærksomme på dem og det, de gør.
 
Undersøgelsen baserer sig på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med cirka 1.200 besvarelser fra udøvere, trænere/instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer fra 20 forskellige idrætsklubber og interviews med 85 informanter. Se hele undersøgelsen på www.maryfonden.dk.
 
En tidligere undersøgelse viser, at hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel (undersøgelse udført af Center for Ungdomsstudier for Mary Fonden og Red Barnet, offentliggjort i ”Børneliv version 2.0”, Ungdomsanalyse.nu, 2013).  
 
Mary Fonden og MH24 
Mary Fonden og MH24 er gået sammen om at skabe en trivselsindsats målrettet børnehåndbolden. Samarbejdet udspringer af de to organisationers ønske om at styrke trivslen og sammenholdet på håndboldbanerne. Den konkrete indsats vil være baseret på de to organisationers erfaringer samt en forestående analyse af børnehåndbolden. Indsatsen vil primært henvende sig til 6-12-årige spillere og deres trænere og vil blive afprøvet i løbet af sommeren 2016, siden tilpasset og endelig udbudt til interesserede klubber senere i 2016.  
 
Ambitionen er at gøre det nemt og sjovt for spillere og trænere at styrke trivslen på holdet, fx ved at tage godt imod nye spillere og ved at arbejde med træningsøvelser, der stimulerer teknik, motion og sammenhold på en gang.  
 
 
Klubfidusen
 
Formålet med Klubfidusen er at styrke trivsel og fællesskaber og forebygge mobning i børns fritidsliv. 
 
Klubfidusen til fodbold blev lanceret i 2013 og er et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden. 
 

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil