Go to English version

Mission

Mary Fondens mission er at bekæmpe social isolation ud fra den overbevisning, at alle har ret til at høre til. Eller som beskrevet i vores fundats:

"Mary Fondens formål er at virke til gavn for børn, voksne og familier, hvor miljø, arv, sygdom eller andre forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig socialt isoleret eller ekskluderet. Fonden skal gennem opfyldelse af formålet søge at give den enkelte et bedre liv, tilhørsforhold og fællesskab samt fremme tolerancen overfor forskellighed og skabe håb."