> English

Seneste nyt


19.12.2018

"Det ord, jeg manglede, var ensomhed"

Kith Bahrenscheer Kirkegaard har følt sig ensom i mange år. Egentlig ikke fordi hun mangler mennesker omkring sig, men fordi hun ikke altid føler sig forbundet til de mennesker, hun er sammen med. I Mary Fonden og Røde Kors’ netværksprojekt Værket har hun fundet en tryg ramme, hvor hun får mod på at tænke nyt om sig selv og gøre tingene lidt anderledes.

I oktober mødte Kith Kronprinsessen, der besøgte Værket i Næstved. Under besøget blev der både talt om ensomheden og afprøvet øvelser fra projektet. Foto: Steen Brogaard

Kith har i mange år gået rundt med en følelse af tomhed. En følelse af afsavn. For selv om hun altid har været vellidt og haft et stort netværk, så er følelsen af, at noget manglede, ikke forsvundet. 

”Jeg er en af de heldige. Jeg har en stor familie og et stort netværk. Jeg er vellidt, og det kan måske lyde underligt; men jeg kan ikke rigtig mærke det. Jeg kan godt høre, at folk gerne vil mig, men jeg føler mig stadig ikke god nok.”

For fem år siden flyttede Kith til Næstved Kommune, og som ny i byen var det en udfordring at finde ind i nye fællesskaber. For at gøre noget, skrev Kith en besked på et lokalt socialt forum. Beskeden var mest af alt en påmindelse til sine omgivelser om, hvor dejligt det er, når nogen smiler til en eller stopper op og tager en snak. Responsen på beskeden var en lidt anden, end Kith havde forventet.

”Den gamle aktivitetsleder i Værket, Karina, svarede på min besked og spurgte ind til min tomhedsfølelse. Hun spurgte mig, om tomheden måske var ensomhed. Jeg havde ikke kunnet sætte ord på det før. Det ord, jeg manglede, var ensomhed. Det blev klart for mig, at det var den følelse, der havde siddet i mig.”

 

En ny identitet

Med erkendelsen begyndte Kith i Værket – Mary Fonden og Røde Kors’ tilbud til 30-60-årige, der kæmper med ensomhed. Og Værket har haft stor betydning for Kith.

”Ensomhed har været en følelse mere end en mangel på kontakt for mig. Jeg kan godt se, at der er mange, der mangler mennesker i deres liv, men for mig er ensomheden værst, når jeg er til store arrangementer. Jeg føler, at jeg ikke passer ind. At jeg ikke har noget at bidrage med.”

I starten af året blev Kith førtidspensionist. Ikke med sin gode vilje, men fordi en bækkenløsning i forbindelse med hendes anden graviditet resulterede i vedvarende smerter. Tabet af arbejdsevne er en stor sorg for Kith, men hun har ikke opgivet håbet om at bruge sin socialrådgiveruddannelse fagligt igen.

”Jeg var virkelig glad for mit arbejde. Jeg brændte for det, jeg lavede. Jeg følte, jeg gjorde en forskel, og at jeg var landet på den rigtige hylde. Og jeg giver ikke op, jeg træner og forsøger at leve sundt, så jeg kan få det så godt som muligt. Arbejde fylder meget. Vi spørger jo tit ”Hvad laver du?”, når vi møder nye mennesker, og det er, som om jeg har mistet noget af min identitet.”

Tabet af identitet er blevet forstærket af pludselig at være mor til to teenagedrenge. 

”Jeg har altid elsket at være mor. Men børnene har jo ikke brug for en på samme måde mere. Så jeg føler, at jeg skal bygge min identitet op på ny. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal bruge min tid på, nu jeg ikke skal bruge den på mit arbejde og på at være mor. For mig hænger ensomhed sammen med indhold i livet. Og jeg er ved at finde ud af, hvad det indhold skal være, så ensomheden ikke får plads.”

 

Vi skal være gode ved os selv

Og Værket har haft stor betydning for den udvikling, som Kith har haft brug for.

”Værket har givet mig nogle gode redskaber og skubbet mig i den rigtige retning. Jeg har lært, at jeg skal blive bedre til at tage imod. Jeg skal gøre noget mere socialt, og jeg skal huske, at jeg har noget at byde på. De fleste af os har lettere ved at sige 10 dårlige ting om os selv end 10 gode. I Værket øver vi os på at tale om det positive.”

I det hele taget har Værket udgjort en tryg ramme, hvor Kith sammen med de øvrige deltagere og de frivillige har kunnet åbne op for de tanker og følelser, som har fyldt. Så meget, at hun nu kan give gode råd videre til andre, der måske står i samme situation.

”Mit bedste råd er at sætte ord på det, man føler. Jeg troede, at hele mit netværk vidste, hvordan jeg havde det, men det gjorde de selvfølgelig ikke. Og det kan lyde lidt banalt, men det at sige to-tre gode ting om sig selv hver aften, inden man går i seng, det virker for mig. Og husk at smile til andre. Man lægger virkelig mærke til, hvor mange smil man får. Det positive kropssprog fylder en op.”

Kith har det faktisk allerbedst, når hun giver frem for at tage imod. Og måske er det det bedste værn mod ensomheden; at få lov til at være noget for nogen.

”Det at give fem minutter af sin tid til et andet menneske er vigtigt. Det giver mig mere end at få. Min ensomhed bliver mindre, når jeg giver.”

Og måske er det netop vejen til et stærkere fællesskab med mindre ensomhed; at give. Hermed er Kiths råd i hvert fald givet videre.


Læs mere om Værket.

 

Værket

Værket – netværk for voksne er et tilbud til voksne i alderen 30-60 år, der oplever længerevarende ensomhed. I de lokale netværksgrupper kan deltagerne være sammen med andre mennesker, der har ensomhed ind på livet. Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors. VELUX FONDEN er finansiel samarbejdspartner i projektet. Værket er et tilbud, der både skal give deltagerne mulighed for at møde andre voksne i trygge rammer og samtidig træne deltagernes sociale kompetencer. Ambitionen er at give deltagerne positive erfaringer med at være sammen med andre voksne og at styrke dem i at etablere og bevare relationer.

Værket hviler på Mary Fondens og Røde Kors' erfaringer og udspringer af et fælles ønske om at synliggøre ensomheden og støtte de mange mennesker, der savner andre mennesker i deres liv. Værket er etableret som et tilbud via Røde Kors’ lokalafdelinger rundt om i landet. I Værket mødes frivillige og deltagere en gang om ugen eller hver 14. dag. Netværksgrupperne drives således af frivillige i Røde Kors, der uddannes til at facilitere netværksgrupperne og tage deltagerne med i øvelser, der handler om ensomhed – hvad ensomheden er for en størrelse og hvordan vi kan arbejde med den.
Værket er pt. et aktivt tilbud i ca. 17 byer fordelt over hele landet.
En evaluering af Værket foretaget af Ensomme Gamles Værn i 2017 viste, at 70 % af de deltagere, som har medvirket i en spørgeskemaundersøgelse, følte sig mindre ensomme efter at have deltaget i Værket.

ENSOMHED I DANMARK
Ensomhed er et stort problem i Danmark, og ensomhed rammer bredt. Ensomhed kan være ødelæggende for den enkeltes livskvalitet og medføre alvorlige vanskeligheder i forhold til at indgå i og skabe relationer til andre mennesker.

FAKTA
• Ensomheden er mest udbredt blandt unge og de allerældste ældre.
• 350.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed.
• Knap 150.000 voksne mellem 30 og 60 år oplever alvorlig ensomhed.
• Kortvarig ensomhed er helt normalt og uskadelig.
• Langvarig ensomhed kan mindske eller helt ødelægge vores sociale kompetencer.
• Langvarig ensomhed minder om en stresstilstand og er skadelig for vores krop.
• Ensomhed er en subjektiv følelse.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden ”Mange af jer her er lærere. Jeg er sikker på, at I oplever de unges afmagt jævnligt ude i klasseværelserne. Det kan være, når deres venskaber udfordres, når de taber ansigt i klassen, når de ikke føler, at de kan leve op til egne eller andres krav og så videre. Skolelivet, ungdomslivet, ja, livet som sådan er fuld af fantastiske oplevelser med andre mennesker, men det indebærer også svære følelser og situationer – det hverken kan eller skal vi lave om på, men vi kan ændre på måden, vi håndterer dem, og på hvilke konsekvenser vi lader dem få for vores og andres liv.” Sådan sagde Kronprinsessen til deltagerne, da vi i 2016 holdt en konference med udgangspunkt i vores gratis undervisningsmateriale Kærlig Talt. Tematikkerne er stadig helt aktuelle, og de unge har stadig brug for redskaber til at håndtere svære følelser, sætte grænser og blive bevidst om og måske bryde med reaktioner, der kører på autopilot. Alle øvelser, videoer, handouts til elever og lærermanualen i Kærlig Talt er frit tilgængelige på www.projektkaerligtalt.dk Du skal blot logge ind. Find også link i bio. Kærlig Talt er et samarbejde mellem Mary Fonden, @cffamilieudvikling og Ole Kirk's Fond. #alleharrettilathøretil #kærligtalt #forebyggelseerbedst
mary_fonden Hvad tror du andre gør, og hvad tror du, andre mener er rigtigt at gøre? Det er spørgsmålet, når vi taler sociale normer. Og det gjorde vi sammen med udvalgte samarbejdspartnere til en workshop på Amalienborg i dag. Blandt andet med fokus på vold i hjemmet. Med os havde vi professor Ben Cislaghi fra London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ben Cislaghi er ekspert i at arbejde med og måle sociale normer. Spændende og udbytterig videndeling og diskussion med mange gode mennesker. #alleharrettilathøretil Foto: Kongehuset
mary_fonden Tilmeldingen til #friformobberi #børnestafetten2019 i #Aarhus og #København er åbnet. Vi løber 1 km mod mobning den 25. maj i Aarhus & den 22. juni i København. Tilmelding på friformobberi.dk - link i bio ☝🏻 Der er børnekoncert fra scenen og sjove aktiviteter på pladsen. Børn fra 0-13 år kan løbe med - og der er T-shirt og medalje til alle. Fri for Mobberi Børnestafetten er Mary Fonden og @redbarnetdk’s årlige børneløb mod mobning, der finder sted i Aarhus og København. Løbet en festlig markering af det alvorlige budskab: Det er aldrig i orden at mobbe, og alle har ret til en plads i fællesskabet.
mary_fonden Vidste du, at 17 % af danskerne ikke mener, at det er psykisk vold, hvis deres partner kontrollerer, hvem de mødes/ses med?* Psykisk vold kan være svær at få øje på. Især hvis man er usikker på, hvad man skal kigge efter. Eller ikke kender tegnene. Men psykisk vold er den mest udbredte voldsform. Og det ER vold, hvis din partner kontrollerer, bestemmer eller på anden måde har magt over, hvem du ses med. Eller om du overhovedet ses med nogen. Er du i tvivl, kan Lev Uden Volds socialfaglige definition af psykisk vold i nære relationer måske være en hjælp: "Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse." Se mere på Lev Uden Volds hjemmeside - her finder du også en hotline, hvis du har brug for hjælp. #voldihjemmet #alleharrettiletlivudenvold #sigdettilnogen #psykiskvold *Kilde: Epinion for Lev Uden Vold, 2018
mary_fonden Jacob føler sig som tilskuer til det sociale liv. Han drømmer om at få en ven, men er i tvivl om, hvad han selv har at tilbyde som ven. Det er alle jer, der har mødt Jacob på de sociale medier, til gengæld ikke. I er sikre på, at han er en rigtig god ven. Tak til Jacob for modet til at stå frem. For alle de opløftende reaktioner. Og for at @tv2echo satte fokus på ensomhed blandt unge. Jacob er en af alt for mange unge, der er svært ensomme. 12 % af de 16-24-årige viser vores seneste analyse udarbejdet af Defactum. #tabuerskaltalesihjel #talomdet #sammenmodensomhed #modensomhed