Go to English version

H.K.H. Kronprinsessen sætter fokus på vold under besøg i Grønland den 29.-31. august

Kronprinsessen og Minister for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen mødes den 30. august med flere end 170 fagfolk fra hele Grønland for at tale om vold i hjemmet og om, hvad en fælles indsats kan gøre for at bremse volden. Anledningen er, at Mary Fonden afholder konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” sammen med parterne i det dansk-grønlandske samarbejde Kattunneq.

62 % af de voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt været udsat for vold, men trods det er volden ofte familiens største hemmelighed. Det er et af hovedtemaerne, når Kronprinsessen åbner konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” i Nuuk den 30. august. Målet med konferencen er at sætte fokus på volden, at styrke det tværfaglige samarbejde og at få de mange fagfolks bud på, hvordan en koordineret indsats på området kan se ud.

En af de fagpersoner, der deltager, er familiechef i Kommuneqarfik Sermersooq, Tina Dam, som understreger vigtigheden af at sætte vold på dagsordenen:

”Vi er nødt til at forholde os mere aktivt til problematikken. Det er en del af vores ansvar som fagpersoner, at vi kan og tør italesætte de konsekvenser, vold i nære relationer har for både familielivet og for det enkelte individ og barn, så vi som samfund kan tage afstand fra vold og sammen opbygge en mere konstruktiv adfærd,” siger Tina Dam.

Kronprinsessen rejser til Grønland sammen med bl.a. Mary Fondens direktør fra den 29.-31. august og vil ud over at deltage på konferencen afholde en række møder med grønlandske samarbejdspartnere og besøge nogle af Mary Fondens øvrige aktiviteter i Grønland. Mary Fonden er aktuelt involveret i tre projekter i Grønland; Kattunneq, Kammagiitta – Fri for Mobberi og Rygsække til børn på krisecentre – alle i tæt samarbejde med grønlandske aktører.

Kattunneq blev etableret i 2014 og har til formål at styrke indsatsen på de grønlandske krisecentre gennem opkvalificering og samarbejde. Deltagerne på konferencen vil bestå af medarbejdere fra bl.a. krisecentre, familiecentre og politi. Bag Kattunneg står Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.

Foreløbigt presseprogram (der tages forbehold for ændringer)
Mandag den 29. august
•    Besøg i børnehave/skole, der arbejder med Kammagiitta – Fri for Mobberi
•    Møde med minister Martha Lund Olsen (kun adgang for pressen v/ankomst)
•    Besøg på Nuuk krisecenter (begrænset adgang for pressen)

Tirsdag den 30. august
•    Åbning af og deltagelse på konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”
•    Møde med Børneråd
•    Afrunding af konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”

Pressen står selv for transport og ophold – vær opmærksom på begrænsede flyafgange. Presse bedes akkrediteret til hkm@maryfonden.dk senest den 24. august kl. 12.


Fakta om Kattunneq og vold i nære relationer i Grønland

  • Projekt Kattunneq er et dansk-grønlandsk samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark.
  • Projektet har kørt i mere end to år. Målet er at styrke indsatsen mod partnervold i Grønland, bl.a. gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af medarbejderne på krisecentrene.
  • Kattunneq har indtil i dag afholdt fem workshops for medarbejderne på de grønlandske krisecentre og to mindre seminarer for andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte familier. Der vil i forlængelse af konferencen den 30. august blive afholdt endnu en tre dages workshop for relevante fagfolk.
  • Der findes syv krisecentre i Grønland.
  • Departementet for Familie og Justitsvæsen gennemførte i 2013 en kortlægning af krisecentrenes tilbud og organisering.
  • I 2013 gennemførte Mary Fonden og Danner et forprojekt med henblik på at afdække de grønlandske krisecentres ønsker til og behov for opkvalificering og samarbejde.
  • OAK Foundation Denmark er den primære finansielle partner i projektet, herudover bidrager Departementet og Mary Fonden økonomisk til projektet.
  • 16 % af mødre til børn på 0-14 år i Grønland har været udsat for fysisk vold fra deres partner. I Østgrønland er det næsten hver fjerde mor, der bliver udsat for fysisk vold.
  • 27 % af de unge har set eller hørt deres mor blive udsat for vold inden for det seneste år. 7 % har været vidne til vold mod deres far. 10 % af de unge har været vidne til vold mod deres søskende.


Læs mere om Mary Fondens arbejde i Grønland på Mary Fondens hjemmeside www.maryfonden.dk.


Kilder:
Børn i Grønland – Kortlægning af 0-14-årige børns og familiers trivsel, SFI, 2008.
Befolkningsundersøgelsen 2005-2010, Statens Institut for Folkesundhed, 2010.
Det svære ungdomsliv, Unges trivsel i Grønland 2011 – en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever, Statens Institut for Folkesundhed, 2012