> English

Danmark spiser sammen

”Danmark spiser sammen” er et nyt initiativ og en landsdækkende kampagne, der vil fremme fællesskabet gennem måltider. Fra uge 17 dækker foreninger, frivillige, kommuner, skoler, virksomheder og private op i kampen mod ensomhed. Med 9,6 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden er det ambitionen at få tusindvis af danskere til at spise sammen.

Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter spot på fællesskabet og det sociale omkring måltidet ved hundredvis af spisearrangementer i hele Danmark i uge 17. 

Nordea-fonden har netop meddelt, at den støtter ”Danmark spiser sammen” med 9,6 mio. kr. i tre år for gennem måltidet at sætte fokus på ensomhed og fælleskab.

”Støtten fra Nordea-fonden er helt afgørende for, at vi nu kan realisere tankerne bag ”Danmark spiser sammen”. Det gør, at vi kan nå ud i alle kroge af landet med budskabet om, at vi alle sammen kan bruge måltidet til at skabe nye fællesskaber. Og gøre kampen mod ensomhed og det at spise sammen til en folkesag,” siger Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen, på vegne af Folkebevægelsen mod Ensomhed.

”Danmark spiser sammen” skydes i gang med fem store fællesspisninger mandag den 25. april i Varde, Aalborg, Aarhus, Odense og København. Der er plads til mellem 3–500 spisende gæster. Alle gæster modtager en madstafet og en opfordring til selv at invitere til et måltid. Det behøver ikke være et stort arrangement. Det centrale er at invitere nye mennesker med, som ellers spiser alene, eller som vi normalt ikke ser.

”Måltidet bringer folk sammen og skaber fælleskaber. Ved at åbne for vores egne fællesskaber og invitere naboen eller et familiemedlem, som måske sjældent kommer ud, kan vi alle bidrage til at bekæmpe ensomheden, ” siger Anders Folmer Buhelt fra Ungdommens Røde Kors, som også er en af organisationerne bag Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Fokus på måltidet som motor for nye relationer er afgørende for, at Nordea-fonden støtter projektet.

”Måltidet er en oplagt mulighed for at møde nye mennesker og knytte bånd til andre. Vi håber, at mange vil være med til at invitere til fællesspisning, og at rigtig mange har mod på at træde ind i nye fællesskaber,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

”Danmark spiser sammen” løber af stablen i hele uge 17 og skal fremover være en årlig national begivenhed. Hele ugen vil der være hundredvis af spisearrangementer og madstafetter over hele landet – store og små, på tværs af generationer og interesser. Det er Folkebevægelsen mod Ensomheds aktører, som står bag arrangementerne. Folkebevægelsen består i dag af flere end 60 organisationer, skoler, kommuner, foreninger og virksomheder.

Mary Fonden er en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil