> English

Den Berlingske Fonds Hæderspris

Foto: Scanpix

Mange tak. Det er en stor ære og glæde for mig at modtage Den Berlingske Fonds Hæderspris. Det betyder meget, at den indsats som jeg, i samarbejde med mange andre, bidrager med i det danske samfund, bliver set som betydningsfuld, og jeg er beæret over at indgå i det flotte selskab, som listen af tidligere modtagere udgør.

Men vigtigst af alt er, at indsatsen har betydning for de enkelte mennesker, som af en eller anden grund finder sig selv på kanten af fællesskabet og føler sig meget alene i verden. Betydning for den enkeltes følelse af at høre til. At være en accepteret og værdifuld del af en gruppe og et fællesskab.

At skabe forandring og positiv udvikling er ikke nemt – det tager tid og kræver i hvert fald en holistisk og langsigtet indsats. 

Det har altid været tydeligt for mig, at hvis vi skal lykkes med at skabe positiv og vedvarende forandring for udsatte og sårbare grupper, så kræver det en dyb forståelse og indsigt i problemstillingen. Fx udsprang Råd til Livet-projektet af en forståelse af, at økonomi ofte bliver brugt som et magtmiddel for at fastholde kvinder i et voldeligt forhold.

Nødvendigheden af en grundlæggende forståelse lyder måske som en selvfølge, men det er ofte, at vi sætter i værk uden at have det fulde billede for øje.   Der ligger ofte mere og andet til grund for en problemstilling, end man umiddelbart tror – bindende sociale normer, myter, manglende viden og en dyb tro på at sikre sin datters fremtid er noget af det, der for eksempel ligger til grund for den skadelige praksis med omskæring af piger.

Sociale udfordringer og problemstillinger er meget komplekse, og der eksisterer ikke nogen nemme løsninger.  Det er vigtigt, at man har hjertet med og vilje. Men dette alene er ikke nok – hvis man vil skabe forandring, er man først nødt til at forstå!

Noget andet, der altid har været tydeligt for mig, er vigtigheden af samarbejde og partnerskaber. Det er noget, jeg altid opfordrer til i mit samarbejde med protektioner og i mit møde med aktører både herhjemme og ude i verden.

Da vi startede Mary Fonden, havde vi en ambition om at skabe en fond, der udfordrede den traditionelle måde at skabe social forandring på. Vi ville gøre det lidt anderledes. Vi ville løfte i flok, samle relevante kompetencer og parter om et fælles mål. Vi anså det som vores fornemmeste rolle at være en katalysator for forandring gennem partnerskaber.

Udfordringerne – både herhjemme og internationalt – bliver desværre ikke færre eller mindre komplekse. Men det glæder mig at opleve et stigende fokus på samarbejde og partnerskaber på tværs som nøglen til positiv forandring – på tværs af sektorer, lande, faggrupper, organisationer og den offentlige og private sektor. 

Med andre ord øget brug af innovative og utraditionelle partnerskaber for at løse et samfundsproblem i fællesskab. 

Uanset om det handler om forebyggelse af mobning, eller om at sikre, at det aldrig må være en begrænsning at blive født som pige, eller om det handler om noget så stort som implementering af de 17 verdensmål – komplekse problemer kan ikke løses alene og uden forståelse.

Det er i denne ånd, at jeg har besluttet at lade Hædersprisen på 100.000 kroner gå til Alliancen mod mobning, et samarbejde mellem Red Barnet, Børns Vilkår og Mary Fonden. Med Alliancen mod mobning står vi endnu stærkere i arbejdet for at stoppe mobning, og gennem en koordineret indsats vil vi i fællesskab støtte skolerne i at arbejde helhedsorienteret og vedvarende med at forebygge og afhjælpe mobning. Mobning handler ikke om onde børn, men om onde mønstre, og derfor skal mobning bekæmpes ved at arbejde med kulturen og styrkelse af fællesskabet – både i klassen, på skolen og i omgivelserne.

Til sidst vil jeg gerne – endnu engang – sige tak til Den Berlingske Fond for den fornemme pris.

Selvom året allerede er godt i gang, tillader jeg mig at sige godt nytår – og må det nye år stå i forståelsen og fællesskabets tegn.

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil