Go to English version

Aktuelt


29.03.2017

Statsbesøg på Amager Fælled Skole

H.K.H. Kronprinsessen viser sammen med Red Barnet antimobbeprojektet Fri for Mobberi frem, når det belgiske regentpar besøger Danmark.

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stadig stigende, og når den belgiske konge og dronning gæster Danmark ved et officielt besøg den 28.-30. marts 2017, vil Mary Fonden og Red Barnets fælles antimobbeprojekt også stå højt på dagsordenen.

Som led i statsbesøget vil H.M. Dronning Mathilde af Belgien og H.K.H. Kronprinsessen onsdag den 29. marts besøge Amager Fælled Skole i Københavns Kommune, hvor skolen med hjælp fra en af børnehaveklasserne vil vise, hvordan programmet i praksis bidrager til at skabe positive børnefællesskaber og forebygge mobning.

Amager Fælled Skole har arbejdet med Fri for Mobberi siden 2015.

Læs mere om Fri for Mobberi
Læs mere om Fri for Mobberi i andre lande
Læs mere om statsbesøget på Kongehusets hjemmeside

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel