Go to English version

Aktuelt


09.11.2012

LæseLeg på BogForum 2012

Der var stor interesse på årets BogForum i Bella Centret for at høre mere om Mary Fondens  projekt  LæseLeg, der handler  om  at  udvide  børns  kommunikative  kompetencer  gennem  en  særlig oplæsningsmetode. 

Selv  om  LæseLeg  henvender  sig  til  børnehaver,  er  der  masser  af inspiration at hente for forældre, der bare godt kan lide at læse med deres børn. Og både mange forældre og fagfolk var forbi Mary Fondens område på BogForum 2012, hvor de kunne se nærmere på materialerne i LæseLeg – og børnene kunne slå sig ned og tegne og quizze.

”Vi  er  på  BogForum  for  at  gøre  danskerne  opmærksomme  på,  at  der  nu  findes  et  konkret materiale,  der  kan  styrke  børnehavebørns  kommunikative  kompetencer.  Samtidig  ser  vi messen som en mulighed for også at inspirere de danske forældre og bedsteforældre til at læse på en mere inddragende måde – både fordi det giver børnene en god sproglig forståelse, men også fordi det er sjovt,” fortalte Helle Østergaard, Mary Fondens direktør, forud for BogForum.

LæseLeg  er  et  pædagogisk  redskab,  som  Mary  Fonden  –  i  samarbejde  med  eksperter  på feltet  –  har  udviklet  til  brug  i  danske  børnehaver.  LæseLeg  baserer  sig  på  metoden dialogisk  læsning,  der  i  international  forskning  har  vist  sig  at  have  en  veldokumenteret effekt i forhold til at øge børns ordforråd og styrke deres kommunikative kompetencer og dermed vejen ind i fællesskabet.

LæseLeg koster 850 kroner og kan bestilles af børnehaver på www.læseleg.dk

Mobning og Trivsel

Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet, mistrives det. Og når en børnegruppe ikke trives, er der stor risiko for, at der opstår mobning og social isolation. Trivsel i børnegruppen handler om at give alle børn de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Mobning og Trivsel