> English

Aktuelt


20.09.2016

Netwerk åbner for alle erhvervsuddannelser

Otte procent af eleverne på erhvervsuddannelserne føler sig ensomme. Med Netwerks nye forløb til erhvervsuddannelser kan lærere og elever sætte fokus på stærke fællesskaber og god arbejdskultur.

De seneste fire år har knap 35.000 gymnasieelever været igennem projektet Netwerk med gode resultater. Netwerk medvirker til, at eleverne udviser større empati, hjælpsomhed og hensynstagen over for hinanden. Samtidig får de mere viden om ensomhed, og hvor de kan få hjælp, hvis de ikke trives. Netwerk medvirker også til, at lærere og elever får en tættere relation.

Behovet for stærke fællesskaber er dog ikke kun noget, der kun hører de gymnasiale uddannelser til. Ifølge Ungdomsprofilen 2015 føler otte procent af eleverne på er hvervsskolerne sig ensomme, og det vil Ventilen og Mary Fonden gøre noget ved gennem et tilpasset forløb af Netwerk.

Derfor kan alle erhvervsskoler nu tilmelde sig Netwerk. Siden august 2015 har fire erhvervsskoler afprøvet Netwerks metoder, og ved hjælp af deres tilbagemeldinger er forløbet og materialerne blevet revideret, så de passer til virkeligheden på en erhvervsskole. 

”Det har fra projektets start været meningen, at Netwerk også skulle være for erhvervsuddannelser. Det glæder mig, at vi nu har fundet frem til en model af projektet, der kan fungere på skoler, hvor eleverne typisk er sammen i kortere tid, fordi skoleforløbene er korte, og hvor der mange steder ikke er så stort fokus på det sociale,” siger Lene Lykkegaard, projektleder i Netwerk i Ventilen.

Ingen skal føle sig udenfor
Trivselstiltag på ungdomsuddannelser, og især på erhvervsuddannelser, har i mange år været karakteriseret ved en individrettet tilgang med fokus på bl.a. mentorordninger til den enkelte elev. I Netwerk er fokus på holdet som helhed, og lærere og elever arbejder med fællesskaber og den gode arbejdskultur i en gruppekontekst. At højne trivslen på holdet vil desuden også have en positiv indvirkning på elevernes faglige formåen, da elever, der trives socialt, lærer bedre.

For at klæde lærerne på til Netwerk skal de på et heldagsseminar, hvor de bliver introduceret til det forløb, som de skal gennemføre med deres elever. Formålet er at skabe bedre holdfællesskaber, hvor ingen føler sig udenfor, og alle føler sig trygge, og at sørge for, at lærerne er klædt på til at tale med de elever, der i perioder falder uden for fællesskabet.

En af de lærere, der har været med til at afprøve Netwerk på en erhvervsuddannelse, siger om projektet:

”Makkerskaberne og makkerskabsgrupperne har givet eleverne nogle faste holdepunkter og mere tryghed i hverdagen. Og dét, at eleverne havde faste pladser fra start, har også været enormt brugbart i udviklingen af et godt socialt og fagligt fællesskab.”

Bag Netwerk står Ventilen og Mary Fonden med Lauritzen Fonden som finansiel partner.

Tilmed din skole her

 

Ensomhed

Vi føler os alle ensomme en gang imellem – det er en naturlig del af livet. Men når ensomheden går fra at være kortvarig og situationsbestemt til at være vedvarende, så bliver ensomheden skadelig for vores helbred og for vores sociale liv. Langvarig ensomhed er skadelig for vores krop og kan helt ødelægge vores sociale kompetencer. Trods de store menneskelige omkostninger er ensomhed stadig et overset problem.

Se mere om Mary Fondens indsatsområde Ensomhed
Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi
mary_fonden Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed. I Mary Fonden sætter vi fokus på vold i nære relationer. Vi ønsker at nuancere forståelse af vold i hjemmet og motivere både voksne og børn til at reagere på vold og turde tale om den – både når volden er rettet mod dem selv og en person i deres nærhed #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobning og Trivsel var vores første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet. For alle børn. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil