> English

Kronprinsessen om Mary Fondens 10-års jubilæum: ”Vi er kun lige begyndt”

Mary Fonden fylder 10 år og har siden stiftelsen 11. september 2007 bidraget til, at Danmark har fået sit mest udbredte antimobbeprogram til 0-8-årige, et øget fokus på børn i voldsramte familier og et kendskab til ensomhedens skadelige virkninger på livskvalitet og helbred. Blandt andet. Og arbejdet er kun lige begyndt.

”Så står vi her. 10 år klogere. 10 år rigere på erfaringer, oplevelser og resultater. Og mere sikre end nogensinde på, at vi kun lige er begyndt. For 10 år er ikke noget stort jubilæum – ikke mindst, når man tænker på, hvad vi har sat os for. At præge det sociale billede i vores land kræver en langsigtet og holistisk tilgang.”

Sådan åbnede H.K.H. Kronprinsessen sin velkomsttale til Mary Fondens 10-års jubilæum. De inviterede var fondens præsidium, pro bono-partnere, bestyrelse og sekretariat, som alle blev takket for tilliden og støtten til en fond, der er vokset og har fundet sin plads i det sociale felt gennem årene.

Mary Fonden blev stiftet med en mission om at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken om, at alle har ret til at høre til. I henholdsvis 2007, 2008 og 2011 blev fondens tre indsatsområder Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed lanceret. Områderne er valgt ud fra en grundig analyse af det sociale område kombineret med Kronprinsessens personlige interesser. Fonden udvikler, afprøver og driver egne projekter i samarbejde med NGO’er, virksomheder og organisationer, og fonden er derfor også kendt som en anderledes fond, der ikke uddeler penge.

Mary Fondens første og mest kendte projekt er Fri for Mobberi, som sker i samarbejde med Red Barnet og Ole Kirk’s Fond, og som i dag er udbredt til halvdelen af landets børnehaver og en tredjedel af landets indskolinger/SFO’er. Fri for Mobberi er desuden versioneret og udbredt i Grønland, Estland og Island. Ud over Fri for Mobberi driver Mary Fonden en række større projekter og har samtidig fokus på at indhente og udbrede ny viden på de valgte områder. Vidensarbejdet er fundamentalt i Mary Fonden, idet viden og forståelse anses som forudsætningen for enhver social forandring.

Der er i Mary Fonden ikke planer om at udvide de tre indsatsområder, men et fortsat fokus på at skabe bæredygtige forandringer for mennesker, der oplever at stå på kanten af fællesskabet pga. mobning, ensomhed og vold i hjemmet.

I anledning af 10-året lancerer Mary Fonden en kort film om vores fælles ansvar for fællesskabet. Kronprinsessen medvirker i filmen, som kan ses her.

Kronprinsesse Mary har altid haft en særlig opmærksomhed på de mennesker, som ikke er med, som står helt alene og ikke kan forstå, hvorfor de ikke er en del af fællesskabet. Og ønsket om at gøre noget for de socialt isolerede fik nyt liv af en folkegave på 1,1 millioner kroner, der blev indsamlet i Danmark og Grønland og skænket i anledning af Kronprinsparrets bryllup i maj 2004. I 2006 begyndte idéen for alvor at tage sin nuværende form. Året efter, i 2007, blev "Mary Fonden – H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond" en realitet.
Inspirationen stammer i høj grad fra Kronprinsessens sociale arbejde med protektioner, hvor netop social isolation ofte viser sig at være en væsentlig årsag til problemerne. Desuden er der hentet inspiration fra andre fonde rundt om i verden.
Mary Fondens første projekt blev lanceret i 2007. Siden er flere kommet til, og der er flere på vej. Alt sammen muliggjort af folkegaven og fondens otte medstiftere, som sikrede et solidt, økonomisk grundlag. Efterfølgende blev gruppen af medstiftere udvidet, og grundkapitalen er i dag på godt 170 millioner kroner. Denne grundkapital får lov at stå uberørt som fundamentet for en langsigtet indsats, men det årlige afkast går ubeskåret til arbejdet med at bekæmpe social isolation inden for Mary Fondens tre indsatsområder: Mobning & Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed.

Udvalgte resultater
Fri for Mobberi er Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram målrettet 0-8-årige børn. Programmet er ude i godt hver anden børnehave og hver tredje skole/SFO. I 2016 blev Fri for Mobberi udvidet til vuggestuer og dagplejer. Fri for Mobberi efterspørges løbende uden for Danmarks grænser og er aktuelt versioneret og udbredt i Grønland, Estland og Island. Evalueringer viser, at de børn, der arbejder med Fri for Mobberi udviser mere omsorg og er bedre til at håndtere konflikter. Ole Kirk’s Fond støtter projektet.

LæseLeg er et sprogpædagogisk materiale, der gøre det let for pædagoger at styrke 1-6-årige børns kommunikative kompetencer og dermed støtte alle børn – uanset sproglig formåen – til at indgå i børnefællesskabet. LæseLeg er baseret på dialogisk læsning og har vist sig at have signifikant effekt på bl.a. børns ordforråd. LæseLeg er i dag ude i mere end 1.000 børnehaver. LæseLeg var de første år støttet af Det Obelske Familiefond.

Råd til Livet er økonomisk, social og juridisk rådgivning til voldsudsatte kvinder og sker i samarbejde med Mødrehjælpen, Nykredit, LOKK, Østifterne og frivillige advokater. Råd til Livet er i høj grad frivilligt båret, bl.a. ved at økonomiske rådgivere fra Nykredit stiller op frivilligt. Flere end 3.800 kvinder har modtaget Råd til Livet, som er baseret på en forandringsteori om at styrke den enkelte kvinde til at skabe et liv uden vold.

Værket er Mary Fonden, Røde Kors og Velux Fondens tilbud til 30-60-årige voksne, der kæmper med ensomhed. Værket har bidraget til at sætte fokus på ensomhed i voksenlivet og er i dag udbredt til flere end 20 danske byer. To ud af tre deltagere siger i evalueringen af Værket, at de er blevet bedre til at håndtere deres ensomhed, og flere end hver anden føler sig mindre ensomme.

2007
• 1/9 sekretariatet etableres
• 11/9 stiftende møde
• Projekt Fri for Mobberi lanceres

2008
• Deltagelse i UVM-kampagnen ”Sammen mod Mobning”
• Indsatsområdet Mobning og Trivsel lanceres
• Fri for Mobberi-skolekuffert lanceres
• Fri for Mobberi Børnestafetten afholdes for første gang
• Indsatsområdet Vold i Hjemmet lanceres
• Projekt Rygsække til børn på krisecentre lanceres
• Konference ”Alle har ret til et liv uden vold”

2009
• Projekt Råd til Livet lanceres
• Første besøg i Grønland – aftale om Kammagiitta – Fri for Mobberi
• Konference ”Nej til mobning, Ja til Trivsel”
• Konference om kærestevold

2010
• Kammagiitta – Fri for Mobberi lanceres i Grønland
• Råd til Livet udvides til krisecentre
• Internationalisering af Fri for Mobberi igangsættes

2011
• Fri for Mobberi lanceres i Estland
• Fri for Mobberi-børnehave nummer 1.000 fejres
• Projekt LæseLeg lanceres
• Indsatsområdet Ensomhed lanceres
• Konference om ensomhed
• Projekt Netwerk lanceres

2012
• Rygsæk nr. 10.000 til børn på krisecentre pakkes
• Kammagiitta – Fri for Mobberi udrulles i hele Grønland

2013
• Undersøgelse af børns trivsel til fritidsaktiviteter
• Projekt Klubfidusen lanceres

2014
• Rapport om ensomme voksne
• Fri for Mobberi Universet lanceres
• Konference om Fri for Mobberi i Estland
• Projekt Kattunneq lanceres i Grønland
• Projekt Værket lanceres
• Samarbejde med DR Ultra og filmen ”Vis mod”


2015:
• Folkebevægelsen mod Ensomhed etableres
• Konference Aalborg Universitet om børns sprog
• Rapport om fritidsliv og drilleri
• Projekt Kærlig Talt lanceres
• Konference ”Trivsel i fritidslivet”

2016
• Offentliggørelse af samarbejdet med Mikkel Hansen og MH24 – Foreningen Mikkel mod Mobning
• Fri for Mobberi til vuggestuer lanceres
• Alliancen mod mobning etableres
• Konferencen ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar” i Grønland
• Animationsfilm om mobningens mekanismer
• Kærlig Talt-konference ”Respekt på skemaet”

2017
• Projekt Antibulli lanceres
• Rygsæk nr. 20.000 til børn på krisecentre pakkes
• Indgår i Mediekonkurrencen ”Krop og idealer”
• Konference ”Social eksklusion” i samarbejde med TrygFonden
• Filmen ”Hvor længe kan du holde vejret?”
• Exit fra projekt Netwerk
• Mary Fonden fylder 10 år

Når pædagoger, lærere og forældre sammen sætter fokus på det gode børnefællesskab og på at lære børn og unge, at mobning er uacceptabelt, så virker det...
Kronprinsessen hyldede partnerskabet og brede alliancer i arbejdet med at bekæmpe komplekse sociale...
Vores samarbejde med MH24 - Mikkel Mod Mobning har knopskudt, og vi har netop lanceret Antibulli-prisen...
mary_fonden I Mary Fonden arbejder vi for at styrke børns fællesskaber og trivsel som forebyggelse af mobning. Vores grundtese er, at det stærke og inkluderende fællesskab gør det svært for mobning at opstå. I 2007 lancerede vi sammen med @redbarnetdk @friformobberi, som er et pædagogisk antimobbeprogram målrettet arbejdet med børn mellem 0 og 9 år. Pædagogiske redskaber, den seneste viden om mobning og masser af sjove, fællesskabende aktiviteter for børn og voksne er samlet i en kuffert - og den har vi netop opdateret! Varianterne til børnehave og skole/SFO (der findes også en til vuggestuer/dagplejer) har været igennem en grundig revidering og videreudvikling. Læs mere ➡️ link i bio. Fri for Mobberi er målrettet børn mellem 0-9 år. Programmet blev lanceret i 2007 af Mary Fonden og Red Barnet på initiativ af H.K.H. Kronprinsessen. Fri for Mobberi er non-profit, og programmet er støttet af Ole Kirk’s Fond. Programmet er Danmarks første større forebyggende indsats mod mobning målrettet de yngste børn. #friformobberi #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #skolestart2018 #olekirksfond
mary_fonden Når Adam bliver holdt uden for legen, og Anna mobber de andre, er det noget, mange forældre gerne vil være med til at løse – også i situationer, hvor det ikke handler om deres eget barn. Det viser en ny undersøgelse, Analyse Denmark har foretaget for os og @redbarnetdk. Vi har spurgt forældre til børn i 0.-3. klasse, og 95 % mener, at de har et medansvar for den fælles trivsel i deres barns klasse. 90 % af forældrene siger også, at de i høj eller nogen grad ønsker vejledning fra deres barns lærer eller pædagog til, hvad de kan gøre, hvis en klassekammerat mistrives. Opløftende tal, som du kan dykke ned i via link i bio. #forebyggelseerbedst #friformobberi #alleharrettilathøretil
mary_fonden Nyd lyset, fællesskabet og muligheden for at sætte tempoet ned. Vi holder lukket i uge 29 & 30. God sommer! #alleharrettilathøretil
mary_fonden Hver uge får vi postkort tilsendt fra børn på krisecentre, der har fået vores rygsæk med legetøj og fornødenheder. Forleden fik vi dette fra en pige på seks år, der ønsker Kronprinsessen en god sommerferie. Vi ønsker det samme til hende - og alle de andre børn på de danske, grønlandske og færøske krisecentre! Hvert år uddeler Mary Fonden over 2.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med deres mor i Danmark, Grønland og på Færøerne. Rygsækkene indeholder bl.a. tandbørste, bamse, dagbog og en hilsen fra Kronprinsessen. Udover at udfylde et basalt behov, er rygsækken også en symbolsk gestus over for børnene om, at de bliver set og hørt, og at vold aldrig er acceptabelt. #alleharrettiletlivudenvold #alleharrettilathøretil
mary_fonden Mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling, men hvad skal lærere og pædagoger egentligt vide og være opmærksomme på i arbejdet med forebyggelse og håndtering af mobning? Det kan de blive klogere på i antologien 'Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk', som Mary Fonden og @redbarnetdk i samarbejde med @akademisk_forlag udgav i 2017. Bogen koster 125,- kr, men kan også hentes gratis som PDF på friformobberi.dk. #forebyggelseerbedst #alleharrettilathøretil #friformobberi